EEN LUISTEREND OOR NODIG ?

De vrijwilligers van OVOK, staan altijd klaar om een luisterend oor te bieden aan ouders die hun kind verloren hebben, recent of minder recent.

Door de coronamaatregelen is het niet zo vanzelfsprekend meer om beroep te doen op
je netwerk van familie en vrienden.

Sinds het stilvallen van het publieke (en professionele) leven en het verplicht
thuisblijven,kunnen heel wat herinneringen, muizenissen en verdriet terug naar boven komen.

We kunnen dan wel niet meer fysiek samenkomen en elkaar troostend nabij zijn, maar we kunnen wel sociaal verbonden zijn en luisteren , een verhaal delen en meevoelen.

Dus als jij nood hebt aan een luisterend oor, aarzel niet om dit aan te geven via de link rechts naar een invulformulier. Eén van onze vrijwilligers zal dan contact met je opnemen en tijd voor je vrijmaken. Je mag dit ook altijd aangeven via een mail naar info@ovok.be.
Vereniging


Zelfhulpgroep VZW O.V.O.K.

De zelfhulpgroep ‘Ouders Van een Overleden Kind’ – O.V.O.K. ontstond in 1983. O.V.O.K. wil ouders die een kind verliezen een helpende hand reiken en bijstaan in de verwerking van het immense verdriet. De vereniging bestaat uit vrijwilligers die ook lotgenoot zijn en uit ervaring weten wat het verlies van een kind betekent. Je kan bij O.V.O.K. terecht voor individueel contact, verschillende praatgroepen, een jaarlijkse landelijke dag, driemaandelijks tijdschrift ’t Vergeet-mij-nietje en andere activiteiten rond welbepaalde thema’s.

Doelstellingen

Vaak voelen ouders zich onbegrepen of worden ze genegeerd door anderen. Meestal uit onbegrip of omdat men niet weet wat het is om een kind te verliezen.
Niemand kan het verdriet van anderen dragen. Toch is het belangrijk om gesteund te worden door ouders die je kunnen begrijpen omdat zij dezelfde pijnlijke weg aflegden na de dood van hun kind. Door hun steun willen deze lotgenoten de weg tonen naar het op eigen kracht verwerken van verdriet.

Wij zullen luisteren naar wat je te vertellen hebt over jouw kind en over zijn of haar dood. We zullen jou ook vertellen over ons kind dat er niet meer is. Wij zijn lotgenoten en moeten opnieuw leren leven, ook na het pijnlijke afscheid.

Als zelfhulpgroep willen wij:

 • Luisteren en meeleven met je verdriet
 • Je helpen bij het verlies van je kind
 • Zoeken naar wegen om het rouwen meer bespreekbaar te maken in onze maatschappij
 • Waar mogelijk samenwerken met andere verenigingen en organisaties om deze doelstellingen te realiseren.

Giften

Wil je graag onze vereniging financieel steunen? Dat kan via ons overschrijvingsnummer:
IBAN: BE92 0012 9858 9823 - BIC: GEBA BE BB
vzw O.V.O.K. - Molenpad 6 - 9630 Zwalm
Met vermelding: gift

Wij kunnen jou een fiscaal attest bezorgen voor giften vanaf 40 Euro.
Activiteiten

't vergeet-mij-nietje


Driemaandelijks tijdschrift

‘t Vergeet-mij-nietje is het driemaandelijkse tijdschrift van de vereniging van en voor ouders die een kind verloren hebben en schept op deze manier een extra verbondenheid tussen mensen die dezelfde pijnlijke ervaring meemaakten. Het is een veelzijdig tijdschrift, je leest er o.a.

 • ervaringen en verhalen van lotgenoten
 • interessante artikels rond een welbepaald thema
 • prachtige dichtkunst
 • nieuws vanuit de vereniging en uit de provincies en andere praktische informatie
 • boekbesprekingen
 • een rubriek voor de kids
 • en nog veel meer ...

Bekijk ons kennismakingstijschrift online.

Jouw verhaal of gedicht in 't Vergeet-mij-nietje?

Iedereen die dat wil, kan zelf een bijdrage leveren of de redactie attent maken op interessante gevonden teksten.
Mail je bijdrage door naar redactie.vmn@ovok.be.

Abonnement

Iedereen kan zich abonneren op ‘t-Vergeet-mij-nietje.

Een abonnement loopt per kalenderjaar en kost 20 euro (35 euro voor buitenlandse abonnees).
Een steunabonnement kost 30 euro.
Aan nieuwe abonnees tijdens het jaar vragen we een bijdrage per resterende kwartaal van 5 euro (8,75 euro voor buitenlandse abonnees).

Je abonnement is definitief na het ontvangen van het verschuldigde bedrag. Een abonnement kan ook aan iemand als geschenk aangeboden worden. Een origineel en warmmenselijk gebaar. De eerste maal dat we dan een Vergeet-mij-nietje opsturen, voegen we er een briefje bij met de mededeling dat het éénjarig abonnement op dit tijdschrift aangeboden wordt door … (met vermelding van je naam).

Hoe kan je abonneren?

via het formulier 'abonnement 't Vergeet-mij-nietje'.

Belangrijk: adreswijzigingen doorgeven aan abonnement.vmn@ovok.be; zo blijf je het tijdschrift steeds ontvangen.
InformatieContacteer ons